Få styr på kørselsregistrering med kørselsregnskab app

Savner du et konkret overblik over dine kørselsregistreringer? Acubiz er en virksomhed, der udvikler cloudbaserede afregningsløsninger til erhvervslivet. I den forbindelse har de udvilet en kørselsregnskab app, der nemt og overskueligt holder styr på dine kørselsregistreringer. Dette er med til at spare en masse administrationstid og –besvær, og gør det nemt og effektivt for dig og din virksomhed at holde et forkromet overblik og samtidig sparre tid.

 

Køreselsregnskab app fra Acubiz

Den udviklede kørselsregnskab app fra Acubiz, der går under navnet Acubiz Mileage holder styr på dine registrerede kørte kilometer og uploader denne information direkte til Acubiz EMS. Du kan med få klik fra din smartphone nemt og sikkert registrer din rute, hvorefter softwaren selv regner ud, hvor langt der er blevet kørt. Derudover holder kørselsregnskab app’en fra Acubiz selv styr på og beregner det præcise overblik med udgangspunkt i de gældende satser. På samme vis bliver al registreret data overført direkte til Acubiz EMS, der laver den nødvendige afregning – dette byder også, at SKATs krav om indberetning automatisk bliver overholdt.  

 Med andre ord kan kørselsregnskab app’en fra Acubiz altså spare dig og din virksomhed for en masse besvær og administration i forbindelse med registrering af kørselstimer og kilometer. Er din virksomhed international er dette heller ikke et problem, da Acubiz Mileage app kan bruges i internationalt regi, hvor der tages højde for den pågældende lovgivning i lige præcis det land, hvor dine medarbejdere befærder sig.

 

Interesseret i effektiv software, der kan mindske administrationsomkostninger i din virksomhed?

Hos Acubiz har du mulighed for at tilføre din virksomhed en række software, der kan effektiviserer og mindske administration og registrering på en række områder, der normalt er kendetegnet ved at være administrationstunge og besværlige. På deres hjemmeside kan du læse meget mere om kørselsregskab app’en og de andre innovative løsninger, som Acubiz står bag.