Få et ufiltreret billede Fenskær Efterskole på Instagram

Det er blevet populært for mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner at deltage på de sociale medier som Facebook, Instagram og Snapchat. Her kan man sende informationer, billeder og film direkte ud til målgruppen og andre, der kunne være interesseret i at følge den pågældende virksomhed eller skole.

For virksomheder ses de sociale medier oftest som platforme til markedsføring. Her kan virksomheden, uden de store omkostninger, gøre målgruppen opmærksom på deres brand og opfordre dem til at købe deres produkter.

For uddannelsesinstitutioner, som Fenskær Efterskole, bruges Instagram og de øvrige sociale medier dog en smule anderledes. Alligevel kan Fenskær Efterskole ikke komme udenom, at bl.a. Instagram også er en del af deres strategi i forhold til at rekruttere nye elever til skolen – men der ligger langt mere bag end som så.

Fenskær Efterskoles Instragram – Se det fra elevernes synspunkt

Fenskær Efterskole er en specialefterskole, der har fokus på elevernes udvikling, både fagligt men også med henblik på at udvikle elevernes sociale kompetencer.

Skolen ligger i Nørre Nissum og har hvert skoleår omkring 90 elever.

Fenskær Efterskole er en af de institutioner, der er aktive på de sociale medier. Et af de sociale medier, som Fenskær Efterskole benytter, er Instagram, hvor skolen har valgt en lidt utraditionel tilgang til mediet. Hvor virksomheder og andre større uddannelsesinstitutioner normalt sætter en markedsføringsansvarlig i spidsen for mediet, har Fenskær Efterskole nemlig valgt at lade eleverne styre hvilket indhold, der skal publiceres og vises på Instagram. På den måde får både nuværende og potentielle nye elever, som følger Fenskær Efterskole på Instagram, et ufiltreret og upoleret billede af, hvordan det er at gå på skolen, og hvordan både dagligdagen og særlige arrangementer foregår på Fenskær Efterskole.

Dagligdagen på Fenskær Efterskole i billeder

Dagligdagen på Fenskær Efterskole er ofte spændende og fuld af aktiviteter – og netop dagligdagen skildres på Fenskær Efterskoles Instagram profil gennem billeder og korte videoer. Her kan man for eksempel se, hvordan skolens elever deltager i madlavningen, laver parkour og har musikundervisning. Alt sammen med billeder og tekst der er valgt af eleverne selv.

Fenskær Efterskole giver dermed kommende elever og øvrige interesserede muligheden for at få et unik indblik i, hvordan det er at gå på efterskolen.

Hvis du er blevet fanget af efterskolestemningen på Fenskær Efterskole Instagram profil, er der selvfølgelig linket til skolens hjemmeside i profilens biografi, hvor man kan finde flere billeder og mere information om skolen.